Advanced Data Science and Fundamentals of Machine Learning Advanced Data Science and Fundamentals of Machine Learning


شرکت کنندگانی می توانند وارد این دوره شوند که ابتدا دوره Python and fundamentals of Data Science را با موفقیت پشت سر گذاشته باشند. در این دوره توانایی های تکمیلی در مواجهه با داده های پیچیده آموزش داده می شود. همچنین در این دوره با پروژه های Machine Learning و الگوریتم های مربوط به این حوزه در زبان برنامه نویسی پایتون آشنا می شوید. در صورتی که این دوره را با موفقیت سپری نمایید، شما به عنوان یک Data Scientist آماده ورود به بازار کار می شوید.

آموزشگاه کامپیوتر دکتر هدایتی