سازمان آموزش فنی و حرفه ای سازمان آموزش فنی و حرفه ای

تاریخ برگزاری آزمونهای سازمان فنی و حرفه ای
تاریخ برگزاری آزمون

زمان برگزاری تمامی آزمونهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای توسط آموزشگاه در این قسمت برای شرکت کنندگان در آزمون اطلاع رسانی می شود.

کارت ورود به جلسه آزمون فنی و حرفه ای
دریافت کارت آزمون

برای شرکت در آزمون سازمان، نیاز به ارایه کارت ورود به جلسه آزمون دارید که می توانید آنرا از این قسمت چاپ نمایید.

نتایج و نمرات آزمون های سازمان فنی و حرفه ای
دریافت نتایج آزمونها

پس از شرکت در آزمونهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای، نتایج آنها را از اینجا دریافت کنید.

پیگیری و استعلام گواهینامه های سازمان فنی و حرفه ای
پیگیری گواهینامه ها

پس از شرکت در آزمون های سازمان آموزش فنی و حرفه ای و دریافت نمرات قبولی می توانید گواهینامه خود را از این قسمت مشاهده و چاپ نمایید.

دریافت گواهینامه از دفتر پیشخوان سازمان فنی و حرفه ای
آدرس دفتر پیشخوان دریافت گواهینامه

پس از درج گواهینامه ها در سایت یک کارت هوشمند صادر می شود که حاوی گواهینامه های شماست و باید با مراجعه به آدرس دفتر پیشخوان آنرا دریافت نمایید.

استاندارد های سازمان فنی وحرفه ای
استانداردهای سازمان

مجموعه استانداردهای مختلف به همراه سرفصل های کامل دوره های آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور