آزمون های آنلاین آزمون های آنلاین

  • پس از کلیک بر روی هر آزمون، نام و نام خانوادگی خود را واردکنید و پس از آن بر روی ورود به آزمون و شروع آزمون کلیک نمایید.

 

- آزمون مبانی کامپیوتر

- آزمون Windows

- آزمون Internet

- آزمون Word

- آزمون Excel

- آزمون Access

- آزمون PowerPoint

- آزمون جامع ICDL