Python and fundamentals of Data Science Python and fundamentals of Data Science


این دوره با آموزش برنامه نویسی پایتون شروع می شود و پس از آن کار با کتابخانه هایی مانند Pandas آموزش داده می شود. در انتهای این کورس با Tabular Data (داده ها با فرمت های مختلف) و همچنین با نحوه آنالیز این داده ها آشنا می شوید و توانایی Visualize کردن این داده ها را به دست می آورید. Data Set هایی که در این دوره با آنها کار می شود از انواع کاملا به روز و در سطح جهانی است و مستقیما شرکت کنندگان در این دوره را برای ورود به بازار کار بین المللی آماده می کند. طول این دوره 4 ماه می باشد و شرکت کنندگان در این دوره باید در طول دوره 3 پروژه کاملا متفاوت را انجام دهد. این پروژه ها معیاری برای ارزیابی دانشجو و ورود به دوره بعدی خواهند بود.

آموزشگاه کامپیوتر دکتر هدایتی