Revit Revit


Revit نرم افزاری برای مدل سازی اطلاعات ساختمان می باشد که استفاده از آن در پروژه های طراحی سبب بهبود مدل سازی ها می گردد.
نرم افزار رویت همچنین یک نرم افزار کاربردی برای رشته معماری می باشد که ابزار و ویژگی های موجود در این نرم افزار برای انجام کارهای مدل سازی ساختمان ایجاد شده اند.
این ویژگی نرم افزار revit سبب سهولت ایجاد ساختارهای پیچیده شده و طراحی و مستند سازی را در مدت کوتاهی و با دقت زیاد به انجام می رساند..
نرم افزار Revit در معماری برای ایجاد طرح های ساختمانی دقیق در کوتاه ترین زمان ممکن، مورد استفاده قرار می گیرد و استفاده از هماهنگی و طراحی ها در Revit سبب می شود ایده ها با سرعت بیشتری پیاده سازی شوند.