دوره هکر قانونمند (CEH) دوره هکر قانونمند (CEH)


این دوره یکی از معتبر ترین دوره های تخصصی در زمینه امنیت و تست نفوذ است و نگاهی بر متدهای هک از نظر حمله دارد و چک لیست های امنیتی را معرفی میکند و به لحاظ فنی قابلیت ارزیابی سیستم‌های امنیتی را در شرکت کنندگان این دوره ایجاد می نماید. در این دوره نفوذپذیری، شبیه سازی حمله به تجهیزات و نحوه ایجاد سیستم دفاعی مورد بررسی قرار میگرد.

این دوره در آشنایی با متدهای ایجاد مقاومت در شبکه ایجادشده و با این روش، سیستم های امنیتی فعلی تحلیل و وضعیت امنیت شبکه یک مجموعه مشخص می شود.

مهندسان این دوره، طبق درخواست یک ارگان و متخصصین قانونی با استفاده از روش های مهندسی معکوس، متدهای دفاعی مختلف را بررسی می کنند.

  • اهداف دوره:

ایجاد مهارت تخصصی و کاربردی و کار عملی در زمينه امنيت شبکه
ایجاد آماده گی لازم برای ورود به دوره های تخصصی تر در حوزه امنيت شبکه

  • پیش نیاز دوره: 

+Network

  • مخاطبین دوره:

کارشناسان و مدیران علاقه مند به امنیت و شبکه

  • مزایای دوره:

ارائه مدرک معتبر
برگزاری دوره ها بصورت کاملا عملی
استفاده از لابراتور مجهز
 امکان معرفی دانشجویان دوره به بازار کار مرتبط به دوره ها
تخفیف جهت حضور در دوره های بعدی
دريافت مدرک بين المللی مرتبط

  • طول دوره:

40 ساعت

  • سرفصل های دوره:

Module 01: Introduction to Ethical Hacking
Module 02: Footprinting and Reconnaissance
Module 03: Scanning Networks
Module 04: Enumeration
Module 05: Vulnerability Analysis
Module 06: System Hacking
Module 07: Malware Threats
Module 08: Sniffing
Module 09: Social Engineering
Module 10: Denial-of-Service
Module 11: Session Hijacking
Module 12: Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
Module 13: Hacking Web Servers
Module 14: Hacking Web Applications
Module 15: SQL Injection
Module 16: Hacking Wireless Networks
Module 17: Hacking Mobile Platforms
Module 18: IoT Hacking
Module 19: Cloud Computing
Module 20: Cryptography