پشتیبان شبکه (Helpdesk) پشتیبان شبکه (Helpdesk)


پشتیبانی شبکه  یا  Helpdesk یکی از نیازهای سال های اخیر در بازار کار می باشد. این رشته از مشاغل حوزه فناوری اطلاعات است و شامل  نصب و راه اندازی سیستمهای کامپیوتری، تشخیص مشکلات نرم افزارها و سخت افزارهای موجود در شبکه و حل مشکلات فنی، راه اندازی انواع ويندوزهای مايکروسافت، شبکه های workgroup و دانش در زمینه بخش پسیو و اکتیو شبکه و پشتیاني از آنها مي باشد. اين شغل با کلیه مشاغل شبکه، تحلیلگری سیستمهای کامپیوتری و امنیت در ارتباط می باشد.