کارگاه کاربردی حسابداری کارگاه کاربردی حسابداری


  • کارگاه عملی و کاربردی حسابداری

 آموزش تحریر دفاتر قانونی
نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی
مباحث مربوط به ارزش افزوده و معاملات فصلی
اکسل کاربردی درحسابداری و ...
همگی در یک دوره کوتاه

آموزشگاه کامپیوتر دکتر هدایتی