Office Office


یک مجموعه نرم افزاری بسیار که برای کودکانی که با قبلا با سیستم عامل ویندوز آشنا شده اند بسیار مناسب است.