دوره پیشرفته نفوذ (PWK) دوره پیشرفته نفوذ (PWK)


یک دوره تخصصی برای کارشناسان و مدیران امنیت تا در تست آسیب پذیری، نفوذ به شبکه به صورت مهارت یابند و با زوش های پیشرفته جمع آوری اطلاعات، یافتن آسیب پذیری،  نحوه کار کردن و ویرایش Exploit های مختلف، کشف آسیب پذیری در برنامه های کاربردی، دور زدن فایروال و انتی ویروس آشنا می شوند.

  • پیش نیاز دوره:

ندارد

  • مخاطبین دوره:

کارشناسان و مدیران امنیت

  • مزایای دوره:

ارائه مدرک معتبر
برگزاری دوره ها بصورت کاملا عملی
استفاده از لابراتور مجهز
امکان معرفی دانشجویان دوره به بازار کار مرتبط با دوره ها
تخفیف جهت حضور در دوره های بعدی
دريافت مدرک بين المللی مرتبط

  • طول دوره:

32 ساعت

  • سرفصل های دوره:

Pentestration Testing: What You Should Know
Getting Comfortable With Kali Linux
The Essential Tools
Passive Information Gathering
Active Information Gathering
Vulnerability Scanning
Buffer Overflows
Win32 Buffer Overflow Exploitation
Linux Buffer Overflow Exploitation
Working with Exploitation
File Transfers
Priviliege Escalation
Client Side Attacks
Web Application Attacks