تاریخ برگزاری آزمون های سازمان آموزش فنی و حرفه ای تاریخ برگزاری آزمون های سازمان آموزش فنی و حرفه ای

با توجه به شیوع ویروس COVID-19 و طرح فاصله گذاری اجتماعی، فعلا آزمونهای سازمان فنی و حرفه ای برگزار نمی شوند.

آموزشگاه کامپیوتر دکتر هدایتی