کارت گواهینامه هوشمند کارت گواهینامه هوشمند

این نوع از گواهی نامه ها قابلیت استعلام آنلاین را نیز دارند. نکته مهم اینکه فقط این نوع از گواهینامه ها معتبر هستند و از نظر وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و سازمانها و کارخانه های مختلف قابل قبول می باشند.

آموزشگاه کامپیوتر دکتر هدایتی