دریافت مدارک معتبر از دانشگاه های بزرگ جهان دریافت مدارک معتبر از دانشگاه های بزرگ جهان

دوره های Data Science و Machine Learning  به صورت آنلاین و توسط مهندس علیرضا سیفی دانشجوی رشته Data Science  دانشگاه ساپینزای رم ایتالیا تدریس می گردد. پس از پایان هر دوره می توانید اقدام به دریافت مدارک معتبر از دانشگاه های Michigan, Illinois, Pennsylvania, Stanford, Duke و شرکتهای Google و IBM بنمایید. این مدارک جزو کاربردی ترین مدارک دوره های Data Science  در جهان محسوب می شوند.

  • دوره های Data Science و Machine Learning

Python and fundamentals of Data Science
Advanced Data Science and Fundamentals of Machine Learning
Advanced Machine Learning
Advanced Applied Deep Learning

اطلاعات بیشتر در مورد این دوره ها ....