گواهینامه ها و مدارک این دوره ها گواهینامه ها و مدارک این دوره ها


این دوره ها به صورت آنلاین و توسط مهندس علیرضا سیفی دانشجوی رشته Data Science  دانشگاه ساپینزای رم ایتالیا تدریس می گردد. پس از پایان هر دوره می توانید اقدام به دریافت مدارک معتبر از دانشگاه های Michigan, Illinois, Pennsylvania, Stanford, Duke و شرکتهای Google و IBM بنمایید. این مدارک جزو کاربردی ترین مدارک دوره های Data Science  در دنیا محسوب می شوند.

آموزشگاه کامپیوتر دکتر هدایتی