دوره بازار بورس دوره بازار بورس


با اینکه علم اقتصاد ظاهری بزرگ و گسترده دارد ولی برعکس آنچه به نظر می‌رسد علمی ساده است. بازارهایی مانند بازار بورس در حال حاضر جزو بازارهای پر طرفدار و درآمد زا هستند.  دوره بازار بورس در مجتمع آموزشی دکتر هدایتی به صورت یک دوره کاملا کاربردی و در سه بخش جداگانه زیر برگزار می شود:

1-دوره مقدماتی شامل تابلو خوانی

2-دوره تحلیل تکنیکال 

3-دوره تحلیل بنیادی 

مدت هر دوره 8 جلسه می باشد.