نمونه فیلم تدریس مهندس سیفی نمونه فیلم تدریس مهندس سیفی


دوره های Data Science و Machine Learning در مجتمع توسط مهندس علیرضا سیفی برگزار می شود. او در حال حاضر دانشجوی دانشگاه ساپینزای شهر رم می باشد که این دانشگاه دارای درجه یک بین المللی و رتبه 67 برترین دانشگاه های جهان است. کلاسهای دوره های Data Science و Machine Learning به صورت آنلاین برگزار می شود.

در زیر چند نمونه فیلم کوتاه از روش تدریس علیرضا را می بینید.