آزمون های آنلاین دکتر هدایتی آزمون های آنلاین دکتر هدایتی

آزمون های زیر مجموعه ای از به روزترین پرسش های آزمونهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سایر سازمانها می باشد.
با انتخاب هر آزمون و پاسخ به سوالات آن می توانید میزان آمادگی خود را بررسی کنید.

بعد از وارد کردن نام و نام خانوادگی خود به کلیک برروی ورود با آزمون می توانید سوالها را مشاهده کنید و به آنها پاسخ دهید.
در قسمت پایین صفحه آزمون و در سمت راست، تعداد سوالها و زمان آزمون دیده می شود .