آدرس دفتر پیشخوان سازمان آدرس دفتر پیشخوان سازمان

آدرس دفتر پیشخوان: راه آهن، 18 متری شنب غازان، نرسیده به میدان امام حسین، پلاک 17

 تلفن: 34442467

نام مسئول دفتر:  الناز علیزاده

آموزشگاه کامپیوتر دکتر هدایتی