310_ نتایج آزمونهای عملی اردیبهشت ماه مرکز شماره یک تبریز 

 

نامk

نام خانوادگی نام پدر نام استاندارد آموزشگاه امتیاز کتبی تاریخ آزمون عملی امتیاز عملی معدل نتیجه نهائی
فریده نوریان حدادان محمد  رایانه کار ICDL 2 هدایتی 65 89/03/01 82 77.75 قبول
مینا ابراهیم نژادمعصومیان علی رایانه کار 1 هدایتی  72.5 89/3/16      
الهام اسبقی پورتکمه داش رحیم رایانه کار 1 هدایتی  57.5 89/3/16      
مریم استوار میرعزیز رایانه کار 1 هدایتی  77.5 89/3/16      
داریوش اسکندریان فراهم رایانه کار 1 هدایتی 67.5 89/02/30 غائب غائب عملی مردود
عزیزه  اسماعیلی ساخلو قربانعلی  رایانه کار 1 هدایتی 67.5 89/03/01 77 74.625 قبول
خوشقدم اکرمی میر عزیز رایانه کار 1 هدایتی  87.5 89/3/16      
بهناز امامعلی نسب علی رایانه کار 1 هدایتی  82.5 89/3/16      
شادی بابائی شاملو علی رایانه کار 1 هدایتی  65 89/3/16      
فرزانه بازیار علی اکبر رایانه کار 1 هدایتی  62.5 89/3/16      
محمد بخشایش خواجه عبدالخضر رایانه کار 1 هدایتی  57.5 89/03/08 98 87.875 قبول
لاله برادری قزلجه عبداله رایانه کار 1 هدایتی 55 89/03/01 49 50.5 مردود
سپیده بروشکی شهرام رایانه کار 1 هدایتی  77.5 89/3/16      
سئودا بیژن زاد بهروز رایانه کار 1 هدایتی  67.5 89/3/16      
جمیله بیگ زاده گوهرانی ابراهیم رایانه کار 1 هدایتی  67.5 89/3/16      
رامین تنهائی گل آخور رحیم رایانه کار 1 هدایتی  50 89/03/08 80 72.5 قبول
راحله جوان پور هروی علی رایانه کار 1 هدایتی  57.5 89/3/16      
سعیده حبیبان یوسف آباد عین اله رایانه کار 1 هدایتی  75 89/3/16      
فاطمه حبیبی دمشقیه رحیم رایانه کار 1 هدایتی  67.5 89/3/16      
فرزاد حسین زاده بنه کهل سعید رایانه کار 1 هدایتی  57.5 89/03/08 80 74.375 قبول
مریم خان محمدی محمد رایانه کار 1 هدایتی  57.5 89/3/16      
سهیلا خلیل زاد بهروزیان حسین رایانه کار 1 هدایتی  65 89/3/16      
رقیه  خورشیدی اله وردی رایانه کار 1 هدایتی 90 89/03/01 98 96 قبول
علی  رضاوند منفرد اصغر رایانه کار 1 هدایتی 85 89/02/30 55 62.5 مردود
علی روشندل حمزه رایانه کار 1 هدایتی  57.5 89/03/08 85 78.125 قبول
پریا زال پور محمود رایانه کار 1 هدایتی  72.5 89/3/16      
سولماز سلطانی دیزج علی رایانه کار 1 هدایتی  60 89/03/08 90 82.5 قبول
زکیه شرقی فسقندیس مرسل رایانه کار 1 هدایتی  77.5 89/3/16      
رقیه شری قراجه منبر علی رایانه کار 1 هدایتی  75 89/3/16      
فریده شمشیری بارنجی جواد رایانه کار 1 هدایتی  57.5 89/3/16      
پرویز شیر علی پوردلوی کریم رایانه کار 1 هدایتی  52.5 89/03/08 90 80.625 قبول
سمیه طلائی نام فرشبافی صمد رایانه کار 1 هدایتی  77.5 89/3/16      
بهار عباسی دمیرچی ایاز رایانه کار 1 هدایتی  70 89/3/16      
سهیلا عباسی قریبه عیسی رایانه کار 1 هدایتی  85 89/3/16      
یاشار  عزیززاده دادرس رایانه کار 1 هدایتی 77.5 89/02/30 80 79.375 قبول
عبدالرضا فرید علیقی پور حمید رایانه کار 1 هدایتی  70 89/03/08 80 77.5 قبول
سعید فضائی علمداری ناصر رایانه کار 1 هدایتی  60 89/03/08 100 90 قبول
لیلا قرآنی اشتلق علی رایانه کار 1 هدایتی  87.5 89/3/16      
مهناز قویدل شیروانه ده اسلام رایانه کار 1 هدایتی  82.5 89/03/08 100 95.625 قبول
رعنا کاظم زاده لله لو علیرضا رایانه کار 1 هدایتی 62.5 89/03/01 47 50.875 مردود
ناصر کوشائیان احد رایانه کار 1 هدایتی  72.5 89/03/08 100 93.125 قبول
زهرا گل احمدی شرق مصطفی رایانه کار 1 هدایتی  60 89/3/16      
وحید گهواره برحق ستار رایانه کار 1 هدایتی  72.5 89/03/08 غائب غائب عملی مردود
وحید لطفی گلشن آباد باقر رایانه کار 1 هدایتی  60 89/03/08 78 73.5 قبول
راحله  محمودی رجبعلی رایانه کار 1 هدایتی 52.5 89/03/01 78 71.625 قبول
مصطفی مردانی قراجه محمدعلی رایانه کار 1 هدایتی  65 89/03/02 73 71 قبول
مریم  منصوری محسن رایانه کار 1 هدایتی 75 89/03/01 90 86.25 قبول
فریبا ناظری حافظ رایانه کار 1 هدایتی  67.5 89/3/16      
نازیلا ناظری آمقانی جمشید رایانه کار 1 هدایتی  60 89/3/16      
مریم نبی زاده عبدالرحیم رایانه کار 1 هدایتی  60 89/3/16      
کاظم نظمی بخشایش حسن رایانه کار 1 هدایتی  87.5 89/03/08 95 93.125 قبول
ساغر نوبری خوشمهر کریم رایانه کار 1 هدایتی  70 89/03/08 80 77.5 قبول
مهری همت جو عباس رایانه کار 1 هدایتی  77.5 89/3/16      
امیر ابراهیمی بختور کاظم رايانه كار 2 هدایتی  60 89/03/04 غائب غائب عملی مردود
علیرضا اسعدی بیرق غلام حسین رايانه كار 2 هدایتی  70 89/02/30 92 86.5 قبول
علی اصغری برنج آبادی زیداله رايانه كار 2 هدایتی  62.5 89/02/30 81 76.375 قبول
محمد حسین باقری جانقور احمد رايانه كار 2 هدایتی  57.5 89/02/30 77 72.125 قبول
آرزو برغندان محمد رايانه كار 2 هدایتی  55 89/3/16      
مهدی پور مهدی ولی رايانه كار 2 هدایتی  70 89/02/30 94 88 قبول
فاطمه پوران شیروانه ده صفر رايانه كار 2 هدایتی  67.5 89/03/04 90 84.375 قبول
محسن پیروزانفر صمد رايانه كار 2 هدایتی  75 89/03/04 72 72.75 قبول
رقیه پیری محمد رايانه كار 2 هدایتی  50 89/03/04 29 34.25 مردود
شیوا جابری وهاب رايانه كار 2 هدایتی  55 89/03/04 76 70.75 قبول
وحيده جباري ديزجي  اصغر رايانه كار 2 هدایتی 50 89/02/28 90 80 قبول
بابک حسنی النجقی ایوب رايانه كار 2 هدایتی  52.5 89/02/30 45 46.875 مردود
میلاد حسین نژاد موسی رايانه كار 2 هدایتی  75 89/03/04 85 82.5 قبول
یلدا حسینی میر صالح رايانه كار 2 هدایتی  70 89/03/04 98 91 قبول
مريم  حسين زاده  خالق رايانه كار 2 هدایتی 67.5 89/02/28 غائب غائب عملی مردود
علی اکبر خاکی ترابی حسن رايانه كار 2 هدایتی  60 89/03/04 79 74.25 قبول
رضا خانی محمود رايانه كار 2 هدایتی  52.5 89/03/04 39 42.375 مردود
سهيلا خرديار هراب  تيمور  رايانه كار 2 هدایتی 52.5 89/02/28 52 52.125 مردود
مرتضی خرم دل محمد رايانه كار 2 هدایتی 75 89/02/28 غائب غائب عملی مردود
میثم دل جاوید دیزج محسن رايانه كار 2 هدایتی  70 89/02/30 71 70.75 قبول
سمانه ذابحی بیرق احد رايانه كار 2 هدایتی  75 89/03/04 79 78 قبول
آیدین سلاخ تنها بهروز رايانه كار 2 هدایتی  57.5 89/02/30 غائب غائب عملی مردود
میثم سلمانی رضائی حسن رايانه كار 2 هدایتی  67.5 89/02/30 80 76.875 قبول
اسد سلمانی هراب احد رايانه كار 2 هدایتی  77.5 89/02/30 88 85.375 قبول
حکیمه شجاعیان احمد رايانه كار 2 هدایتی  72.5 89/03/04 20 33.125 مردود
شیوا صابر پور محمد رايانه كار 2 هدایتی  85 89/3/16      
حامد صالح پور مسعود رايانه كار 2 هدایتی  67.5 89/03/04 89 83.625 قبول
علی اصغر صفری دیزجی صمد رايانه كار 2 هدایتی  67.5 89/02/30 غائب غائب عملی مردود
ژیلا عباسیان علی اکبر رايانه كار 2 هدایتی  57.5 89/03/04 39 43.625 مردود
نسیم عبدلی هوشنگ رايانه كار 2 هدایتی  90 89/03/04 78 81 قبول
بابک عرب هریس پرویز رايانه كار 2 هدایتی  65 89/02/30 90 83.75 قبول
سهیلا عزتی عبدالجبار جلیل رايانه كار 2 هدایتی  85 89/3/16      
ناصر علی اکبری مرکید علی رايانه كار 2 هدایتی  62.5 89/02/30 55.5 57.25 مردود
سمیرا علی زاده خدیوی محمدرضا رايانه كار 2 هدایتی  50 89/03/04 غائب غائب عملی مردود
محمد رضا غفاری یامچی علی رايانه كار 2 هدایتی  67.5 89/02/30 95 88.125 قبول
الهام فتاحی مرتضی رايانه كار 2 هدایتی  62.5 89/03/04 40 45.625 مردود
فاطمه قاضی زاده ناصر رايانه كار 2 هدایتی  70 89/3/16      
لیلا قلی زاده نجفی عزیز رايانه كار 2 هدایتی  77.5 89/3/16      
میلاد کریم پور   ابراهیم رايانه كار 2 هدایتی 60 89/02/29 24 33 مردود
وحید محاسنی حبیب رايانه كار 2 هدایتی  65 89/03/03 22 32.75 مردود
علی محاسنی حبیب رايانه كار 2 هدایتی  50 89/02/30 64.5 60.875 مردود
پرویز محتشمی باشسیز اصغر رايانه كار 2 هدایتی  62.5 89/03/03 73 70.375 قبول
زهره محسنی فسقندیس عباسقلی رايانه كار 2 هدایتی  75 89/03/04 81 79.5 قبول
محمد محمدپور ملاحاجلو حبیب اله رايانه كار 2 هدایتی  70 89/03/03 33 42.25 مردود
مهدی محمدزاده ورجوی حسن رايانه كار 2 هدایتی  82.5 89/03/04 99 94.875 قبول
الهام محمدی اسلام رايانه كار 2 هدایتی  67.5 89/03/03 81 77.625 قبول
مهري محمودوندي بختياري حسن رايانه كار 2 هدایتی 52.5 89/02/28 غائب غائب عملی مردود
داود محمودی سنجر رايانه كار 2 هدایتی  67.5 89/03/04 75 73.125 قبول
معصومه مدبر پور علی رايانه كار 2 هدایتی  67.5 89/03/04 36 43.875 مردود
شعله مرتضی سیلاب قربانعلی رايانه كار 2 هدایتی  57.5 89/03/03 59 58.625 مردود
سیامک ملکی غفار رايانه كار 2 هدایتی  65 89/03/03 72 70.25 قبول
زری موسوی عزیزاله رايانه كار 2 هدایتی  57.5 89/3/16      
بابک نام گر حبیب رايانه كار 2 هدایتی  75 89/03/04 77 76.5 قبول
میثم وظیفه باسمنج محمد رايانه كار 2 هدایتی  82.5 89/03/03 92 89.625 قبول
هادی  یدالهی بلویردی حسن رايانه كار 2 هدایتی 52.5 89/02/29 غائب غائب عملی مردود
پروین یزدی امیر خیز میر علی اصغر رايانه كار 2 هدایتی  82.5 89/3/16      
وحید امامی میرزآقا ویژوال بیسیک هدایتی  65 89/03/08 23 33.5 مردود
معصومه بقال صادقی نژاد رحمن ویژوال بیسیک هدایتی 50 89/02/26 35 38.75 مردود
بهمن حسینی ابوالفضل ویژوال بیسیک هدایتی  60 89/03/08 45 48.75 مردود
مهدی رحیمی زنجیرآباد سعید ویژوال بیسیک هدایتی  55 89/03/08 90 81.25 قبول
حمید صادقپورصالح محمد ویژوال بیسیک هدایتی  52.5 89/03/08 33 37.875 مردود
میترا قربانی گلشن آباد نقد علی ویژوال بیسیک هدایتی 60 89/02/26 100 90 قبول
ظریفه محبی هروی بخشعلی ویژوال بیسیک هدایتی  55 89/03/08 43 46 مردود
رسول محمدیان اکین آباد حسن ویژوال بیسیک هدایتی 57.5 89/02/30 30 36.875 مردود
محمدرضا نورآذر محمود ویژوال بیسیک هدایتی  55 89/03/08 58 57.25 مردود