نتايج عملي آزمونهاي آبان و آذر ماه 1389

 
نام نام خانوادگی نام پدر نام استاندارد آموزشگاه تاریخ آزمون امتیاز تاریخ عملی ساعت عملی معدل نتیجه نهایی
تهمینه اردوان فتح اله برنامه نویس زبان VISUAL-BASIC هدایتی  1389/08/05 80 89/09/06 8/30 80 قبول
خوشقدم اکرمی میرعزیز برنامه نویس زبان VISUAL-BASIC هدایتی  1389/08/05 72.5 89/09/06 8/30 83.375 قبول
فرزانه بازیار علی اکبر برنامه نویس زبان VISUAL-BASIC هدایتی  1389/08/05 62.5 89/09/06 8/30 71.875 قبول
سهیلا خلیل زاد بهروزیان حسین برنامه نویس زبان VISUAL-BASIC هدایتی  1389/08/05 55 89/09/06 8/30 46.75 مردود
رقیه خورشیدی اله وردی برنامه نویس زبان VISUAL-BASIC هدایتی  1389/08/05 62.5 89/09/06 8/30 73.75 قبول
پریا زال پور محمود برنامه نویس زبان VISUAL-BASIC هدایتی  1389/08/05 55 89/09/06 8/30 71.125 قبول
زکیه شرقی فسقندیس مرسل برنامه نویس زبان VISUAL-BASIC هدایتی  1389/08/05 80 89/09/06 8/30 83.75 قبول
رقیه شری قراجه منبر علی برنامه نویس زبان VISUAL-BASIC هدایتی  1389/08/05 60 89/09/06 8/30 71.25 قبول
سهیلا عباسی قریبه عیسی برنامه نویس زبان VISUAL-BASIC هدایتی  1389/08/05 77.5 89/09/06 8/30 60.625 مردود
مهناز قویدل شیروانه ده اسلام برنامه نویس زبان VISUAL-BASIC هدایتی  1389/08/05 77.5 89/09/06 10/00 86.875 قبول
ساغر نوبری خوشمهر کریم برنامه نویس زبان VISUAL-BASIC هدایتی  1389/08/05 60 89/09/06 10/00 75 قبول
پری یاوری حسن برنامه نویس زبان VISUAL-BASIC هدایتی  1389/08/05 72.5 89/09/06 10/00 33.125 مردود
مینا اسدزاده گرگر عزیز رایانه کار ICDL2 هدایتی  1389/08/06 77.5 89/09/10 10/00 91.375 قبول
رقیه ایمانی رحیم رایانه کار ICDL2 هدایتی  1389/08/06 70 89/09/10 10/00 85.75 قبول
نجمته الصباح برادران شکوهی غلامرضا رایانه کار ICDL2 هدایتی  1389/08/06 92.5 89/09/10 10/00 98.125 قبول
نگین شهافر ناصر رایانه کار ICDL2 هدایتی  1389/08/06 92.5 89/09/10 10/00 98.125 قبول
مریم علیزاده نعمت اله رایانه کار ICDL2 هدایتی  1389/08/06 95 89/09/10 10/00 92.75 قبول
نویده محمدی میاردان یوسف رایانه کار ICDL2 هدایتی  1389/08/06 60 89/09/10 10/00 غائب عملی مردود
آرزو منادی بخشایش یوسف رایانه کار ICDL2 هدایتی  1389/08/06 62.5 89/09/10 10/00 71.875 قبول
الهه نوبهاروایقان شمس اله رایانه کار ICDL2 هدایتی  1389/08/06 95 89/09/10 10/00 92 قبول
علیرضا اسعدی بیرق غلام حسین رایانه کار1 هدایتی  1389/08/06 75 89/08/25 8/30 86.25 قبول
عبداله اسکندرپور نمرور غلامعلی رایانه کار1 هدایتی  1389/08/06 87.5 89/08/25 8/30 96.875 قبول
داریوش اسکندریان فراهم رایانه کار1 هدایتی  1389/08/06 67.5 89/08/25 8/30 58.125 مردود
محمدحسین باقری احمد رایانه کار1 هدایتی  1389/08/06 57.5 89/08/25 8/30 43.625 مردود
مهدی حسین زاده خوکی قربان رایانه کار1 هدایتی  1389/08/06 62.5 89/08/25 8/30 53.125 مردود
میلاد حسین نژاد موسی رایانه کار1 هدایتی  1389/08/06 57.5 89/08/25 8/30 51.875 مردود
علی خازنی یوسف آباد غلامحسین رایانه کار1 هدایتی  1389/08/06 70 89/08/25 8/30 85 قبول
علی اکبر خاکی ترابی حسن رایانه کار1 هدایتی  1389/08/06 62.5 89/08/25 8/30 39.625 مردود
میثم دل جاوید محسن رایانه کار1 هدایتی  1389/08/06 67.5 89/08/25 8/30 58.125 مردود
علی رضا وندمنفرد اصغر رایانه کار1 هدایتی  1389/08/06 67.5 89/08/25 8/30 غائب عملی مردود
میثم سلمانی رضائی حسن رایانه کار1 هدایتی  1389/08/06 60 89/08/25 8/30 53.25 مردود
حامد صالح پور مسعود رایانه کار1 هدایتی  1389/08/06 65 89/08/25 8/30 55.25 مردود
ناصر علی اکبری مرکید علی رایانه کار1 هدایتی  1389/08/06 55 89/08/25 8/30 52.375 مردود
محمدرضا غفاری یامچی علی رایانه کار1 هدایتی  1389/08/06 57.5 89/08/25 8/30 53.375 مردود
مهدی محمدزاده ورجوی حسن رایانه کار1 هدایتی  1389/08/06 87.5 89/08/25 8/30 93.125 قبول
داود محمودی سنجر رایانه کار1 هدایتی  1389/08/06 50 89/08/25 8/30 49.25 مردود
علیرضا موثق پور اکبری محمدصادق رایانه کار1 هدایتی  1389/08/06 67.5 89/08/25 8/30 91.875 قبول
بابک نامگر حبیب رایانه کار1 هدایتی  1389/08/06 62.5 89/08/25 8/30 90.625 قبول
المیرا اسدیان عمران رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 75 89/09/20 8/30 74.25 قبول
مژگان اسمعی فرخ رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 75 89/09/14 10/00 33.75 مردود
حنانه اصل علوی سید رسول رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 80 89/09/14 8/30 43.25 مردود
راحله امیر آبادی فراهانی محمود رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 57.5 89/09/20 8/30 72.125 قبول
فریناز بانان قاسمی قاسم رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 80 89/09/20 8/30 91.25 قبول
مینا برجاسی نادر رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 57.5 89/09/20 8/30 81.875 قبول
عصمت بقال محجوب محسن رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 67.5 89/09/14 8/30 70.875 قبول
فاطمه بلوچی نوبری صمد رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 52.5 89/09/20 8/30 غائب عملی مردود
طیبه بهتاش زکی محمد رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 77.5 89/09/14 8/30 79.375 قبول
معصومه پاکرو زنجناب اسماعیل رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 75 89/09/20 8/30 87.75 قبول
منیره پیری پور محرم رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 90 89/09/20 8/30 88.5 قبول
معصومه تفلیسی هریس احمد رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 75 89/09/14 8/30 60.75 مردود
نسرین تقی زاده قراجه جبار رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 75 89/09/14 8/30 72.75 قبول
مهدیه حیدریان نوروز علی رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 50 89/09/14 8/30 31.25 مردود
مینا خراسانی رحیم رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 62.5 89/09/14 8/30 غائب عملی مردود
معصومه دادجوی طویقون محمود رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 50 89/09/14 8/30 غائب عملی مردود
مریم دوستی خسرو شاهی محمد رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 60 89/09/14 8/30 30 مردود
سمیرا زمردی جلال رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 60 89/09/14 10/00 72 قبول
لیلا ژاله فر بیوک رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 82.5 89/09/14 8/30 غائب عملی مردود
اکرم شادی پاکچین محرم رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 60 89/09/14 8/30 30 مردود
المیرا شهابی زرنق علیرضا رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 77.5 89/09/14 8/30 73.375 قبول
فریبا شیخعلی زاده محمود رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 72.5 89/09/14 10/00 غائب عملی مردود
فائزه شیردوست محمدرضا رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 50 89/09/14 8/30 12.5 مردود
مرضیه صداقت بشیر قربانعلی رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 87.5 89/09/14 10/00 75.125 قبول
مهدی عباس زاده رستم رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 72.5 89/08/23 8/30 غائب عملی مردود
آرزو علیمی احمد رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 87.5 89/09/14 10/00 76.625 قبول
هانیه فرامرزی لیقوان یداله رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 87.5 89/09/14 8/30 75.125 قبول
حسینیه فکری محمد رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 77.5 89/09/13 11/30 80.125 قبول
سعیده فیضی زینجناب ستار رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 77.5 89/09/14 8/30 34.375 مردود
پریسا قلی پور گوره درق علی اصغر رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 62.5 89/09/13 11/30 30.625 مردود
هانیه قورخانه چی محمد رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 70 89/09/14 8/30 53.5 مردود
راضیه کاوه نژاد مهدی رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 85 89/09/14 10/00 غائب عملی مردود
ندا کرد حقی محمد رضا رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 85 89/09/13 11/30 75.25 قبول
هانیه کیشی پور حسین رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 80 89/09/13 11/30 91.25 قبول
سحر گوهران پور حسن رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 77.5 89/09/13 11/30 41.875 مردود
ساناز محمدپور اصل آذر رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 72.5 89/09/14 8/30 غائب عملی مردود
لاله محمدی پروین محمد رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 60 89/09/13 11/30 15 مردود
نعیمه مرغی تودشکی محمد رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 72.5 89/09/13 11/30 33.875 مردود
نویده مشتاق حسینی ایوب رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 77.5 89/09/14 8/30 84.625 قبول
نفیسه موثق پور اکبری محمد صادق رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 80 89/09/14 8/30 75.5 قبول
نیر موسی نژاد امامیه علی رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 62.5 89/09/14 8/30 غائب عملی مردود
مهناز نجائی آبادی اسمعیل رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 87.5 89/09/14 8/30 93.125 قبول
مریم نجفلو زلفعلی رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 50 89/09/14 8/30 غائب عملی مردود
لیلا نقابی صیادعلی رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 70 89/09/14 8/30 70 قبول
مهدیه نوین محمدرضا رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 87.5 89/09/14 10/00 76.625 قبول
نازیلا نیازی سیسی بلال رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 87.5 89/09/20 8/30 77.375 قبول
سئودا هدائی نقی رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 52.5 89/09/20 8/30 غائب عملی مردود
الهام هریسچیان هریس رسول رایانه کار2 هدایتی  1389/08/06 82.5 89/09/14 8/30 76.875 قبول
نسرین زمانی لیقوان باقر رایانه کار ICDL1 هدایتی  1389/03/21 70 89/09/18 8/30 73.75 قبول
فریده خازنی یوسف آباد غلامحسین رایانه کار2 هدایتی  1389/03/21 52.5 89/09/17 11/30 39.375 مردود
نسرین شفیعی بهروز رایانه کار2 هدایتی  1389/03/21 65 89/09/20 8/30 41 مردود
ساناز صدیق زنده عباسعلی رایانه کار2 هدایتی  1389/03/21 62.5 89/09/17 11/30 35.125 مردود
عذرا صمدی قانع علی رایانه کار2 هدایتی  1389/03/21 65 89/09/17 11/30 74 قبول
رویا علی نژادطایفه قریبه سخاوت رایانه کار2 هدایتی  1389/03/21 57.5 89/09/17 11/30 غائب عملی مردود
حمیده قهرمانی مرغوب رایانه کار2 هدایتی  1389/03/21 52.5 89/09/17 11/30 غائب عملی مردود
نرگس نیکزاد بیرق علی اصغر رایانه کار2 هدایتی  1389/03/21 62.5 89/09/17 11/30 غائب عملی مردود